2020-10-14

Karta informacyjna 2020

 

Lp.

Karta informacyjna

1

Numer karty / rok

2020

2

Rodzaj dokumentu

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

3

Temat dokumentu

inne

4

Nazwa dokumentu

opinia

5

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

Budowa farmy  fotowoltaicznej o mocy 160 MW na działkach o nr geod. 17,50,63,72,31,32,33 obręb ewidencyjny Tymianka, nr god.174 obręb ewidencyjny Augustynka, nr geod. 693/1 obręb ewidencyjny Nurzec, gmina Nurzec Stacja na etapie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

województwo podlaskie, powiat siemiatycki, gmina Nurzec Stacja, miejscowość Augustynka, Tymianka, Nurzec 

7

Znak sprawy

NZ.4461.33.2020

8

Dokument wytworzył

Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

9

Data dokumentu

21.09.2020

10

Dokument zatwierdził

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siemiatyczach

11

Data zatwierdzenia dokumentu

21.09.2020

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Hajnówce

85 655 22 11 sekretariat@psse.siemiatycze.pl

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

-

14

Czy dokument jest ostateczny tak / nie

Nie służy zażalenie

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

-

16

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

14.10.2020

17

Zastrzeżenia dotyczące nie udostępniania informacji

-

18

Uwagi

-

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się